Cennik napraw sprzętu VIDEO

 VIDEO CENA
Poz. ZAKRES USŁUG
 1.  Lokalizacja uszkodzenia, wymiana elementów bez lutowania (żarówka, bezpiecznik), wykonanie pomiarów  40,00
 2.  Lokalizacja uszkodzenia bez wymiany elementów (usunięcie przerw, zwarć, wykonanie pomiarów)  80,00-120,00
 3.  Lokalizacja uszkodzenia – wymiana elementów biernych (rezystor, kondensator, cewka)  120,00 – 150,00
 4.  Lokalizacja uszkodzenia – wymiana elementów półprzewodnikowych (dioda, diak)  120,00 – 150,00
 5.  Lokalizacja uszkodzenia – wymiana mostka prostowniczego 150,00
 6.  Lokalizacja uszkodzenia – wymiana tranzystora, tyrystora, triaka 150,00
 7.  Lokalizacja uszkodzenia – wymiana układu scalonego 150,00
 8.  Lokalizacja uszkodzenia – wymiana transformatora sieciowego, wyłącznika sieciowego 150,00
 9. Lokalizacja uszkodzenia – wymiana głowicy wizyjnej, silnika 150,00
10. Testowanie sprzętu 50,00
11. Czyszczenie płytek po zalaniu 80,00
 12.  Lokalizacja uszkodzenia – wymiana głowicy, modułu p. cz. 150,00
 13.  Strojenie p. cz. dekodera  120,00
 14.  Przestrojenie fonii  70,00
 15.  Naprawa pilota  30,00 – 50,00
 16.  Czyszczenie głowicy wizyjnej  50,00
 17.  Wymiana elementów mechanicznych (paski, rolki, sprzęgła, gumki)  150,00
 18.  Czyszczenie głowic wizyjnych, fonicznych CTL, toru prowadzenia taśmy  80,00
 19.  Regulacja mechanizmu CTL Tracking  80,00
 20. Naprawa mechanizmu – demontaż, ponowny montaż  150,00
 21. Sprawdzenie prawidłowości działania sprzętu – określenie zbliżonych kosztów naprawy  50,00
 22. Naprawy nieobjęte cennikiem  wg. wyceny indywidualnej
  

1. Naprawy nieobjęte cennikiem wyceniane są indywidualnie.

2. Do ceny usługi dolicza się 50 % w przypadku elementów o montażu powierzchniowym lub modułów cyfrowych.