Cennik napraw sprzętu OTVC – VIDEO

OTVC I VIDEO CENA
Poz. ZAKRES USŁUG
 1.  Lokalizacja uszkodzenia, wymiana elementów bez lutowania (żarówka, bezpiecznik), wykonanie pomiarów  30,00
 2.  Lokalizacja uszkodzenia bez wymiany elementów (usunięcie przerw, zwarć, wykonanie pomiarów)  80,00-120,00
 3.  Lokalizacja uszkodzenia – wymiana elementów biernych (rezystor, kondensator, cewka)  120,00
 4.  Lokalizacja uszkodzenia – wymiana elementów półprzewodnikowych (dioda, diak)  120,00
 5.  Lokalizacja uszkodzenia – wymiana mostka prostowniczego  120,00
 6.  Lokalizacja uszkodzenia – wymiana tranzystora, tyrystora, triaka  120,00
 7.  Lokalizacja uszkodzenia – wymiana układu scalonego  140,00
 8.  Lokalizacja uszkodzenia – wymiana transformatora sieciowego, wyłącznika sieciowego  120,00
 9.  Lokalizacja uszkodzenia – wymiana trafo-powielacza z regulacją ostrości, G 2  120,00
 10.  Lokalizacja uszkodzenia – wymiana powielacza  120,00
 11.  Lokalizacja uszkodzenia – wymiana kineskopu  180,00
 12.  Lokalizacja uszkodzenia – wymiana głowicy, modułu p. cz.  100,00
 13.  Regulacja bieli strojenie p. cz. dekodera  120,00
 14.  Przestrojenie fonii  70,00
 15.  Naprawa pilota  25,00
 16.  Czyszczenie głowicy wizyjnej  40,00
 17.  Wymiana elementów mechanicznych (paski, rolki, sprzęgła, gumki)  120,00
 18.  Czyszczenie głowic wizyjnych, fonicznych CTL, toru prowadzenia taśmy  60,00
 19.  Regulacja mechanizmu CTL Tracking  80,00
 20.  Lokalizacja uszkodzenia – wymiana głowicy wizyjnej, silnika  120,00
 21.  Naprawa mechanizmu – demontaż, ponowny montaż  120,00
 22.  Sprawdzenie prawidłowości działania sprzętu – określenie zbliżonych kosztów naprawy  40,00-50,00
 23.  Transport telewizora do serwisu i do Klienta poza granice miasta  30,00-40,00
 24.  Dojazd do Klienta i diagnoza w przypadku rezygnacji z naprawy  40,00-50,00
 25.  Naprawy nieobjęte cennikiem  wg. wyceny indywidualnej
Naprawa TV LCD
26. Naprawa zasilacza 150,00-200,00
27. Wymiana modułu 130,00
28. Wymiana świetlówek 160,00-180,00
29. Usunięcie przerw 120,00
30. Regulacja,sprawdzenie,ustawienie programów podstawowych  50,00

1. Naprawy nieobjęte cennikiem wyceniane są indywidualnie.

2. W przypadku magnetowidu dolicza się 50 % ceny usługi

3. Do ceny usługi dolicza się 50 % w przypadku elementów o montażu powierzchniowym lub modułów cyfrowych.

4. W przypadku napraw kamer wideo stosujemy cennik jak za naprawy wideo odtwarzaczy powiększony o 100%

5. Transport odbiorników telewizyjnych, dojazd do klienta w granicach miasta jest bezpłatny!!! (jeżeli klient nie zrezygnuje z naprawy).